formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

 • Identificar els diferents riscos en zones importants d’una planta i aprendre a realitzar diferents tasques de manera segura i evitar riscos.
 • Conèixer les mesures de seguretat, els EPIs necessaris i conscienciar al treballador sobre el seu ús en entorns industrials mostrant les conseqüències dels errors de seguretat.
 • Posar a prova d’una forma realista i segura els coneixements adquirits per l’alumne.

Exercicis:

 • Netejar la Brutícia Comuna: L’alumne s’enfronta a una situació senzilla en la qual ha de netejar una brutícia sense usar productes químics prenent les mesures de seguretat adequades.
 • Carretó Elevador: Exercici de conscienciació que busca ensenyar a un alumne les dificultats de visió i perspectiva que té un operari de carretó elevador perquè sigui conscient dels riscos d’una circulació a peu incorrecta.
 • Consignació-okfirstpart: L’alumne ha de realitzar el bloqueig i la comprovació d’una màquina de premsa demostrant que coneix les mesures preventives envers els riscos als que s’enfronta.
 • Pas a Diferent Nivell: Exercici continu i aparentment senzill en el qual l’alumne ha de creuar un pas a nivell utilitzant les mans en les baranes. En el cas de no fer-ho patirà una caiguda que preten conscienciar sobre les conseqüències d’assumir riscos comuns.
 • Cinta transportadora: Exercici de conscienciació i avaluació de riscos al qual l’alumne és induït a manipular elements, havent de valorar per si mateix la utilització dels EPIs adequats a cada situació.
 • Netejar Brutícia amb Productes Químics: Exercici en el qual l’alumne ha de seleccionar els EPIs adequats per a realitzar una neteja amb productes químics evitant cremades greus.
 • Senyalització de Zona Perillosa: L’objectiu és habituar a l’alumne sobre l’ús dels diferents elements de senyalització a l’hora de delimitar zones de risc en la planta.
 • Seguretat Viària: Exercici continu que es desenvolupa mentre l’alumne interactua amb els elements de la planta i en el qual ha d’adoptar les mesures de seguretat adequades per a no patir cap atropellament.

Modalitat: Formació Presencial amb Realitat Virtual

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades