formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

En l’actualitat passem més del 80% del nostre temps en ambients tancats, en els quals la qualitat d’aire està fora del nostre abast (edificis tancats, sistemes centralitzats de tractament d’aire, acumulació de persones en espais reduïts, etc.). En aquest curs es pretén presentar la importància de la qualitat de l’aire en els edificis per a la salut i el rendiment laboral.

Es presentarà la problemàtica de la Síndrome de l’Edifici Malalt i s’indicaran pautes de conducta per a disminuir o eliminar-la.

Objectius:

 • Presentar la problemàtica existent respecte a la qualitat de l’aire que respirem a l’interior dels edificis.
 • Definir els diferents tipus de contaminants (físics, químics, biològics, etc.) i el seu efecte sobre la salut.
 • Definir el concepte de Síndrome de l’Edifici Malalt (SEE).
 • Descriure la inter-relació entre els sistemes de climatització i el SEE.
 • Indicar les actuacions a seguir per a avaluar la qualitat de l’aire interior i metodologia bàsica de les auditories.
 • Capacitar a l’alumne per a la resolució de casos pràctics.

Temari:

 • Tema 1: Introducció
  • Definició
  • Causes del SEE
  • Símptomes del SEE
  • Conseqüències de la Síndrome de l’Edifici Malalt
  • Protocols per a tractar les principals fonts de contaminació
  • Ventilació
 • Tema 2: Programes de manteniment de CAI
  • Relació d’un programa de manteniment preventiu (PMP) dels equips i sistemes de climatització amb la Qualitat d’aire interior (CAI)
  • Programa de manteniment bàsic
  • Principis de neteja per a tenir en compte la CAI
  • Establir un programa de neteja
 • Tema 3: Diagnòstic i solucions de problemes de CAI
  • Diferències de diagnòstic en una instal·lació comercial i una indústria
  • Processos de diagnòstics generals per a instal·lacions comercials
  • Caracterització dels problemes de CAI
  • Cerca de causes
  • Analitzant causes potencials
  • Tècniques bàsiques de mesuraments

Detalls de la formació:

Destinataris: 

Tècnics en prevenció.
Empresaris i propietaris.
Tècnics de manteniment.

Durada: 25 Hores

Modalitat: Formació Online

Formadors: 

Formació de UPC Plus by Sabentis

Nº Assistents: 

Preu:  113,00 €

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades