formacio-prevencio-andorra

Prevenció de riscos laborals

Objectiu:

 • Valorar el risc dels diferents treballs industrials i equipar-se amb els EPIs de manera correcta.
 • Avaluar la capacitat de l’alumne per a triar i revisar l’EPI adequat abans de fer diferents tasques.
 • Posar a prova a l’usuari en relació als coneixements adquirits amb diferents varietats d’EPIs, incloent usos inadequats o amb desperfectes.

Exercicis:

 • Riscos Químics: L’alumne haurà d’observar els EPIs i col·locar-se els correctes per a la neteja d’una cuba, el transvasament d’àcid sulfúric 98 / 99% i el decapatge d’una peça.
 • Riscos Elèctrics: L’alumne haurà d’observar els EPIs disponibles i col·locar-se els correctes per al manteniment d’un armari de baixa tensió.
 • Riscos Mecànics: L’alumne haurà d’observar els EPIs disponibles i col·locar-se els correctes per al mecanitzat de peces amb màquinaria de control numèric i per a l’esmerilat de peces.

Tipus d’EPIs

 • Guants de protecció
 • Vestit de protecció
 • Botes de protecció
 • Màscareta de protecció
 • Detector de gas, casc amb pantalla de protecció
 • 7 versions dels EPIs amb desperfectes o mal etiquetats

Modalitat: Formació Presencial amb Realitat Virtual

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

  He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades