L’objectiu fundacional d’Unida Qualitat i Prevenció és contribuir a implementar la prevenció de riscos laborals al Principat d’Andorra i fer-ho anant més enllà de l’estricte marc normatiu, ja que creiem en els beneficis que pels treballadors té una correcta implementació de la cultura preventiva i la millora que representa per a les organitzacions, la integració de la prevenció en els sistemes de les gestió de les empreses.

La MISSIÓ d’Unida Qualitat i Prevenció és el d’una empresa dedicada a l’assessorament i formació en prevenció de riscos laborals i sistemes de gestió, que té per objectiu satisfer les necessitats dels seus clients i aportar avantatges competitives amb la seva intervenció.

D’altra banda, la nostra VISIÓ dins de la millora contínua és ser líders i referents en el Principat d’Andorra en l’assessorament, certificació i formació en les àrees de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient i sostenibilitat, per tal de satisfer les necessitats presents i futures dels nostres clients, mitjançant la integració de serveis.

Tenint en compte l’ISO 9001:2015, des d’Unida Qualitat i Prevenció, la Direcció de l’empresa lidera i està compromesa amb el sistema de gestió de qualitat. Analitzem el context de l’organització i com actuació preventiva, identifiquem i avaluem els possibles riscos i oportunitats, per tal de donar un millor servei als nostres clients.

La Direcció d’Unida Qualitat i Prevenció ha definit la següent política de qualitat:

  • Ser l’empresa en prevenció de riscos triada per la nostra innovació, productes i qualitat en el serveis. Ser reconeguda per la qualitat humana i professional de la nostra gent i per la nostra contribució al nostre país.
  • Ser una empresa líder local, amb nivell de competència internacional.
  • Optimitzar els processos i productes amb la finalitat de satisfer permanentment les diferents necessitats i expectatives dels clients reals i potencials, aprofitant els continus avenços tecnològics, mantenint un alt grau de competitivitat i compromís amb els nostres clients.
  • Adaptar-nos als canvis legislatius i normatius per tal de poder oferir als nostres clients nous productes i serveis ajustats a la qualitat requerida.

Aquesta política de qualitat ha de proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat anuals.

 

5 de juliol de 2018
Elena Millán Esguevillas
Direcció General