L’objectiu fundacional d’Unida Qualitat i Prevenció és contribuir a implementar la prevenció de riscos laborals al Principat d’Andorra i fer-ho anant més enllà de l’estricte marc normatiu, ja que creiem en els beneficis que pels treballadors té una correcta implementació de la cultura preventiva i la millora que representa per a les organitzacions, la integració de la prevenció en els sistemes de les gestió de les empreses. 

La MISSIÓ d’Unida Qualitat i Prevenció és el d’una empresa dedicada a l’assessorament i formació en prevenció de riscos laborals i sistemes de gestió, que té per objectiu satisfer les necessitats dels seus clients i altres parts interessades i aportar avantatges competitives amb la seva intervenció. El nostre propòsit AJUDAR A MILLORAR. 

D’altra banda, la nostra VISIÓ dins de la millora contínua és ser líders i referents en els sectors de la qualitat, la prevenció i la salut per així ajudar a millorar als nostres clients i ho volem fer sent tots un i acompanyant-los a anar més enllà de l’estricte compliment normatiu i fomentant la millora continua i l’empoderament d’empreses i  treballadors. 

Tenint en compte l’ISO 9001:2015 i la ISO 45001:2018, des d’Unida Qualitat i Prevenció, la Direcció de l’empresa lidera i està compromesa amb el sistema integrat de gestió. Analitzem el context de l’organització i com actuació preventiva, identifiquem i avaluem els possibles riscos i oportunitats, per tal de donar un millor servei als nostres clients.  

La Direcció d’Unida Qualitat i Prevenció ha definit la següent política de qualitat i seguretat i salut en el treball: 

  • Ser l’empresa en prevenció de riscos triada per la nostra innovació, productes i qualitat en el serveis. Ser reconeguda per la qualitat humana i professional de la nostra gent i per la nostra contribució al nostre país. 
  • Ser una empresa líder local, amb nivell de competència internacional. 
  • Optimitzar els processos i productes amb la finalitat de satisfer permanentment les diferents necessitats i expectatives dels clients reals i potencials, aprofitant els continus avenços tecnològics, mantenint un alt grau de competitivitat i compromís amb els nostres clients.  
  • Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut dels nostres treballadors. 
  • Adaptar-nos als canvis legislatius i normatius per tal de poder oferir als nostres clients nous productes i serveis ajustats a la qualitat requerida. 

Aquesta política ha de proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat i seguretat i salut en el treball anuals.  

 

 

 

 

 

21 de març de 2023 

Elena Millán Esguevillas 

Direcció General