AJUDEM A LA IMPLEMENTACIÓ I APLICACIÓ DE TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS PER EVITAR ACCIDENTS DERIVATS DE L’ENTORN DE TREBALL.

El nostre equip de consultors disposa d’una àmplia experiència en l’assessoria i acompanyament en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a Andorra i s’adapta a totes les metodologies d’avaluació existents amb la millor tecnologia.

La correcta gestió de l’avaluació dels diferents tipus de riscos als quals s’exposen els diferents col·lectius de treballadors, així com un òptim desenvolupament de bones pràctiques, permet als empresaris complir amb la Llei 34/2008, del 18 de desembre de la salut i la seguretat en el treball.

A Unida Qualitat i Prevenció establim vincles propers que ens permeten conèixer en detall les necessitats de cadascun dels nostres clients, adaptant-nos a l’estructura de la seva organització i al seu sector.

Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.

Les nostres especialitats són:

Seguretat en el treball

Els empresaris han de complir les obligacions que es troben establertes per la normativa sobre prevenció i protecció de riscos laborals, estar pendents perquè totes les mesures implementades s’adaptin a qualsevol nova circumstància i buscar la millora constant en la prevenció i seguretat en les situacions existents per tal d’eliminar o reduir el risc que es produeixin accidents de treball.

Higiene industrial

Realitzem l’estudi d’aquells factors ambientals que poden incidir de manera significativa en la salut dels treballadors, analitzant els efectes derivats de l’exposició a agents químics, físics i biològics.

Ergonomia

Portem a terme estudis específics sobre aquells factors que poden ocasionar dolències a les persones treballadores o agreujar patologies, amb l’objectiu d’adaptar el lloc de treball a les persones.

Psicosociologia

Les interaccions entre el nostre entorn professional, el medi ambient, juntament amb les nostres necessitats, condicions laborals, satisfaccions, etc., poden donar lloc a percepcions i experiències que a la llarga poden repercutir en la nostra salut, rendiment, satisfacció laboral, etc.

prevencio-tecnica-andorra

SERVEIS DISPONIBLES A PREVENCIÓ TÈCNICA

Realització de coordinacions d’activitats preventives en obres de construcció

Coordinació de seguretat i salut a les obres de construcció.

estudis_seguretat_construcció

Estudis de seguretat i salut, per obres de construcció

Document que han de realitzar els promotors de les obres de construcció, i que complementa el projecte constructiu.

Projectes de seguretat i salut, per obres de construcció

Document que han de realitzar els constructors de les obres de construcció.

Plans d’emergència i simulacres

Mesures que s’han d’aplicar quan es produeixi una situació d’emergència.

Realització de coordinacions d’activitats preventives en obres de construcció delegades per promotors

Coordinació de seguretat i salut a les obres de construcció delegades per promotors.

Inspeccions de control en obres de construcció

Accions enfocades a reduir la incidència d’accidents i malalties entre els treballadors de la indústria de la construcció.

plans_autoproteccio_unida

Plans d’autoprotecció

El pla d’autoprotecció busca garantir la seguretat de totes les persones i béns tant d’activitats públiques com privades.

atenció_al_client_unida_qp

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

    He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades