ORIENTEM A LES EMPRESES EN LA SIMPLIFICACIÓ DE PROCESSOS PER A UN MILLOR APROFITAMENT DELS RECURSOS PROPIS.

Un sistema de gestió reuneix un conjunt d’estàndards i principis relacionats entre si de forma ordenada, amb l’objectiu de contribuir a la gestió de processos generals i / o específics d’una organització.

Les auditories, per la seva banda, ajuden a les empreses a aconseguir un o diversos objectius, com ara determinar l’eficàcia del sistema de gestió implantat i/o complir amb requisits reglamentaris, entre d’altres.

Des d’ Unida Qualitat i Prevenció, assessorem a les empreses en la implantació tant d’auditories com de sistemes de gestió, donant suport durant tot el procés fins al moment de la certificació.

Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.

Sistemes de gestio i auditories

SERVEIS DISPONIBLES A SISTEMES DE GESTIÓ I AUDITORIES

Responsabilitat Social i Corporativa, UNE-EN ISO 26000

Pretén ajudar a les organitzacions a contribuir en el desenvolupament sostenible amb el ferm propòsit de fomentar que les organitzacions vagin més enllà de compliment legal. Tanmateix promou una entesa comuna envers la diversitat social, ambiental, legal i cultural, entre d’altres, sempre que siguin coherents amb la normativa internacional.

Qualitat de Servei per a Petit Comerç, UNE 175001

Aquesta norma es desenvolupa pensant en els elements bàsics de la qualitat del servei orientat a la millora de la qualitat del servei prestat als clients, la gestió dels establiments comercials, la seva imatge i les competències entre altres objectius.

Certificació Biosphere

És la marca que representa la qualitat en el sector turístic mitjançant eines que permetin millorar qualitativament a les empreses turístiques les quals reflecteixin una millora en la gestió i, per tant, un augment de la satisfacció del client.

Sistema de Gestió d’Eficiència Energètica, UNE-EN ISO 50001:2011.

El seu propòsit és facilitar a les organitzacions establir sistemes i processos necessaris per millorar el desenvolupament energètic, incloent l’eficiència, l’ús i el consum d’energia. Està destinada a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes relacionats.

Sistema de Gestió en Seguretat Alimentària, UNE-EN ISO 22000:2005.

Especifica els requisits per un sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments tenint en compte els productors d’aliments, els proveïdors i fabricants, entre d’altres.

Sistema de Gestió en Seguretat i Salut en el Treball, OHSAS 18001:2007

Promou les bones pràctiques en SST i estableix els requisits per controlar els riscos amb la finalitat d’eliminar o minimitzar els riscos per als treballadors.

Sistema de Gestió de Medi Ambient, UNE-EN ISO 14001:2015

Proporciona a les organitzacions un marc de referència per protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants mitjançant la prevenció o mitigació dels impactes ambientals adversos.

Sistema de Gestió de Qualitat, UNE-EN ISO 9001:2015

Millora el desenvolupament de les organitzacions i proporciona bases per iniciatives sostenibles, capacitat per proporcionar regularment productes i serveis que satisfacin els requisits del client, els legals i reglamentaris, així com considerar els riscos propis de l’organització amb la finalitat de minimitzar-los.

atenció_al_client_unida_qp

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS

    He llegit i accepto la clàusula d'informació sobre Protecció de Dades